Červenec 2017

chugaeri

30. července 2017 v 17:56 | Ich |  zbytek
Co by asi mohlo být chugaeri?
Třeba vesmírný raketoplán, který zničil Pluto, když se na něm vzbouřili zmutované brambory a pokusily se udělat kaši ze všech lidí. Zapsal by se tak do dějin jako bramborobijec, ničitel všech příloh. Nakonec by ho dali do muzea a děti by k němu nosily bramborový salát vždy o Vánocích jako upomínku.
Také by se mohlo jednat o kopec, kde byl archeology objeven nejstarší bramborový salát. Zkamenělé zbytky brambor a majonézy potřené po ztrouchnivělých stěnách zakopané chaty jako dar bohům pro lepší úrodu. Poselství z dob, kdy lidé věřili na magickou moc bramborového salátu.
Chugaeri by mohlo být jméno věrného psa kapitána, který se rozhodl dokázat, že Země není kulatá. Nasedl by na kolo a jel tak dlouho, dokud by nedojel k moři. Což by prohlásil za zřejmý důkaz toho, že Země kulatá opravdu není. Po návratu domů by začal rozesílat články do novin, cestopisných časopisů a dokonce by sepsal dvě autobiografie. Škoda že by o ně nikdo nestál. Umřel by starý a sám. Smrtí by mu bylo přejedení se bramborovým salátem.
Jistě by to mohl být vhodný název pro rybu z hlubin oceánu. Ošklivá ryba plná kostí a žluči, která by se bránila snězení svou nechutnou chutí. Plavala by mořem sama si nevědoma svého jména a cítila by se nadřazena všem ostatním rybám, kterým dali lidé nějaké hloupě znějící a obtěžující jméno.
Jinak je to jen jméno kotrmelce, který provedl Kájínek během svého slavného úniku, když se vykutálel z vězení na svobodu poté, co dostal od prezidenta milost.